Publiczny portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Portal prawa miejscowego

W tej części portalu znajdziesz informację o posiedzeniach Zarządu Województwa Łódzkiego, posiedzeniach Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz podjętych uchwałach.